สายฟ้า 7 พย ทรู

เห็นด้วยไหม รัฐเยียวยาตามทะเบียนบ้าน

www.turenews.com/archives/3290

อั้นไม่อยู่ กกพ.ประกาศ เตรียมขึ้น “ค่าไ ฟ” รับปีใหม่

www.turenews.com/archives/3285

ใครมีแบงค์10เอามาให้ผม แล้วรับเงิ นสด250,000

www.turenews.com/archives/3280

“เซี ยน แ ป ะ โ รงสี” (แ ป ะ กิ ม เ คย) สอนไว้แบบนี้ อย ากให้จำให้ขึ้นใจ

www.turenews.com/archives/3277

คนมีบุญจะไม่ควรเลื่อนผ่าน สาธุๆ

www.turenews.com/archives/3293

เปิดคำทำนาย ที่ เกิดแน่ แล้วแต่ช้าหรือเร็ว

www.turenews.com/archives/3296

ขอพ รหลว งพ่อปล ดห นี้ พsะธา ตุวาโย ให้โช คสมห วัง

www.turenews.com/archives/3299

หลวงพี่อุเทน วัดท่าไม้ย้ำ 4 ຣาศีຣวย ฟ้าเปิด หມดเคຣาะห์ หມดกຣຣມ รวยใช้เงินไม่หมด

www.turenews.com/archives/3303

คลิปเสียงต่อว่า คนอีสาน(คลิป)

www.turenews.com/archives/3307