สายฟ้า 13 พย โบเวีย

เดื อดร้ อนมารับไปใช้ก่อน 1 เเสนค่อยคืนทีหลัง

www.bloviators.com/%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%b7-%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b8%a3%e0%b9%89-%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b9%84%e0%b8%9b%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89%e0%b8%81%e0%b9%88-2/

ธนาคารออมสิน ปล่อยสินเชื่อให ม่ ปลอดต้นเเละดอก 6 เดือน

www.bloviators.com/%e0%b8%98%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%99-%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b9%80-2/

คลังสินค้า ฟอร์ด รับสมัครพนักงาน ช/ญ ไม่จำกัดวุฒิ รายได้ 635 บาท/วัน

www.bloviators.com/%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b9%89%e0%b8%b2-%e0%b8%9f%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%94-%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%84/

กรมท่าอากาศยาน รับสมัครพนักงาน ช/ญ วุฒิ ปวส. เงินเดือน 18,000 บาท

www.bloviators.com/%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%84%e0%b8%a3/

เบลตัน อินดัสเตรียล รับสมัครพนักงาน วุฒิ ม.3 ขึ้นไป รายได้ 647 บาท/วัน

www.bloviators.com/%e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%a5%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%99-%e0%b8%ad%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b8%b1%e0%b8%aa%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a5-%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%aa/

K D I รับพนักงานผลิต ม.3 ขึ้นไป รายได้ 18,000 บาท/เดือน

www.bloviators.com/k-d-i-%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%9e%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%95-%e0%b8%a1-3-%e0%b8%82%e0%b8%b6%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%9b/

FGA รับพนักงานผลิต รายได้ 19,000-22,000 บาท/เดือน

www.bloviators.com/fga-%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%9e%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%95-%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%84%e0%b8%94%e0%b9%89-19000-22000/