สายฟ้ากะทิสด 16 พย

หนุ่มวัย 25 เริ่มต้นจากศูนย์ “เลี้ยงวัว” จนปลดหนี้หลักล้านให้พ่อแม่ได้

www.kratisod.com/%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%a2-25-%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a8%e0%b8%b9/

รับสมัครแรงงานเกษตร 6,500 คน ไปทำงานที่อิสราเอล เงินเดือน 5.5 หมื่น

www.kratisod.com/%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%95%e0%b8%a3-6500-%e0%b8%84%e0%b8%99/

“จอม” ส่งแก๊สเลี้ยงครอบครัว

www.kratisod.com/%e0%b8%88%e0%b8%ad%e0%b8%a1-%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b9%8a%e0%b8%aa%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%b5%e0%b9%89%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%9a/

People who have merit should not

www.kratisod.com/people-who-have-merit-should-not/

ดวง 4 วันเกิดชะต าชีวิ ตกำลังดี กราฟชีวิ ตพุ่งสูง พ้นทุ กข์ เตรียมรับโชคใหญ่

www.kratisod.com/%e0%b8%94%e0%b8%a7%e0%b8%87-4-%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%8a%e0%b8%b0%e0%b8%95-%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a7%e0%b8%b4-%e0%b8%95%e0%b8%81%e0%b8%b3/

เตื อน นักษัตรในต่อไปนี้ระวังเงิ นก้อนให ญ่หล่นทับแบบไม่รู้ตัว

www.kratisod.com/%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%b7-%e0%b8%ad%e0%b8%99-%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b9%84%e0%b8%9b%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b9%89/